Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání

Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání

Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4

Komenského náměstí - Děčín - duben 2010 - prosinec 2010

Hlavním požadavkem investora je vytvoření nových učeben v nevyužitých prostorách 4.NP a 1. PP. Učebny budou sloužit k výuce počítačových a výtvarných dovedností a pro vzdělávání veřejnosti po ukončení běžného vyučování.

Kamenická ulice - Děčín - duben 2010 - červen 2011

Záměrem investora je vybudovat novou nástavbu na střeše přístavby třípodlažního objektu školní jídelny a družiny, a tím získat nové užitné plochy pro potřeby školy. Učebny budou sloužit k výuce počítačových dovedností a pro vzdělávání veřejnosti po ukončení běžného vyučování.

Vrchlického ulice - Děčín - červenec 2010 - červen 2011

Požadavkem investora je vytvoření nových učeben v nevyužitých prostorách 4.NP a učebny v přírodě v zahradě školy. Tyto nově vzniklé prostory budou sloužit jak žákům školy, tak i dalšímu vzdělávání osob.

Menu
Nové projekty
 • Sanace střechy – parkovací dům Ústí n/L
 • Oprav kamenné zdi Neštědice
 • Čížkovice – oprava propustku
 • Penzion Třebívlice
 • Most Dr. E.Beneše Ústí nad Labem – ochranné sítě
 • Sanace mostů – I/8 Teplice
 • Zajištění havarijního stavu op zdi Sebuzín
 • Komunikace Lovochemie
 • Modernizace fotbalového stadionu Domažlice, Přeštice
 • Hala NYYLO
 • Protipovodňová opatření Lovosice
Novinky
Kontakty

Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 258 031
fax: +420 475 258 032

Bydlení kamenice

AZ Media

Tvorba chytrých webů