Investor: Statutární město Chomutov (Objednatel: North stav a.s.)
Doba plnění: 04/2009 - 02/2011
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 399,1 mil Kč

Charakteristika stavby

Součástí dodávky bylo provedení stavebních prací a realizace kompletních vnitřních a vnějších inženýrských sítí včetně vnitřního vybavení s následujícím rozsahem odborností:

  • přeložky a přípojky vodovodu a kanalizace v profilech DN 300-800 mm
  • elektro silno a slaboproud, veřejné osvětlení, hromosvod a rozvody NN
  • vzduchotechnika a chlazení včetně MaR
  • komunikace, zpevněné plochy, chodníky
  • prosklené a skládané fasády
  • betonové konstrukce monolitické
  • betonové konstrukce prefa
  • dodávka a montáž OK včetně zámečnických výrobků