Investor: Lafarge Cement a.s.
Doba plnění: 01/2008 - 03/2008
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 5,84 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění byla výstavba nové betonové havarijní jímky skladování a homogenizace včetně ocelových konstrukcí (přístřešek, schodiště a zábradlí) a betonové záchytné jímky stáčení AC včetně ocelových konstrukcí (přístřešek). Dále součástí výstavby bylo usazení kontejneru na betonový sokl pro rozvody el.energie a EPS včetně ocelového schodiště, zhotovení ocelového potrubního mostu založeného na betonových patkách, betonové komunikace pro najíždění cisteren k záchytné jímce a dešťové kanalizace pro odvodnění přístřešku stáčení autocisteren.