Investor: Ředitelství silnic a dálnic a.s.
Doba plnění: 06/2008 - 12/2008
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 5,54 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění byla výstavba nové lávky navazující na původní konstrukci, jako prodloužení lávky pro pěší z důvodu rozšíření komunikace I/13 v km 13,706. S ohledem na stávající stav byla nová konstrukce navržena jako příhradová ocelová konstrukce z železobetonovou dolní mostovkou. Lávka byla založena na železobetonových patkách.