Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 03/2012 - 04/2013
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Labská stezka č. 2 je součástí mezinárodní cyklistické dálkové trasy Euro Velo 7, která vede napříč kontinentem od severu k jihu. Jedná se o stavbu nové cyklostezky etapy 2a (Libochovany - Církvice) a etapy 2b2 (Jakuby - Křešice). Etapy jsou děleny dále na ucelené části. Jednotlivé ucelené části stavby lze ihned po dokončení předávat do užívání - nejsou na sobě nikterak provozně ani realizačně závislé, protože každá UČS tvoří samostatný celek, schopný užívání.