Investor: obec Dobřín
Doba plnění: 11/2012 - 08/2013
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Obec Dobřín se vzhledem ke svému demografickému vývoji rozhodla zřídit pro své občany mateřskou školku s kapacitou 30 dětí. Jedná se o novostavbu - jednopatrový objekt. Půdorys budovy přibližně opisuje tvar písmene L. Střecha objektu je sedlová s křivočarým průběhem hřebene, který klesá od severu směrem k jihu, kde mění typ střechy na pultovou a je dominantou nové MŠ. Tato střecha je výrazný architektonický a identifikační prvek objektu.