Investor: Statutární město Děčín
Doba plnění: 04/2010 - 11/2011
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 59,9 mil. Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Komenského náměstí - Děčín - duben 2010 - prosinec 2010

Hlavním požadavkem investora je vytvoření nových učeben v nevyužitých prostorách 4.NP a 1. PP. Učebny budou sloužit k výuce počítačových a výtvarných dovedností a pro vzdělávání veřejnosti po ukončení běžného vyučování.

Popis:
Hlavním požadavkem investora je vytvoření nových učeben v nevyužitých prostorách 4.NP a 1. PP. Učebny budou sloužit k výuce počítačových a výtvarných dovedností a pro vzdělávání veřejnosti po ukončení běžného vyučování.

Kamenická ulice - Děčín - duben 2010 - červen 2011

Popis:
Záměrem investora je vybudovat novou nástavbu na střeše přístavby třípodlažního objektu školní jídelny a družiny, a tím získat nové užitné plochy pro potřeby školy. Učebny budou sloužit k výuce počítačových dovedností a pro vzdělávání veřejnosti po ukončení běžného vyučování.

Vrchlického ulice - Děčín - červenec 2010 - červen 2011

Popis:
Požadavkem investora je vytvoření nových učeben v nevyužitých prostorách 4.NP a učebny v přírodě v zahradě školy. Tyto nově vzniklé prostory budou sloužit jak žákům školy, tak i dalšímu vzdělávání osob.