Investor: Krajský úřad, Ústí nad Labem
Doba plnění: 02/2010 - 12/2010
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 38,99 mil Kč

Charakteristika stavby

Stavba zahrnovala úpravu silnice II/224 v délce 315,4 m s dvoupolovým mostem délky 87/2 m, délka přemostění 54,74 m v obci Očihov. Jako vyvolaná investice souběžně provedeny přeložky inž sítí (vodovod, vedení NN, telefon, veřejné osvětlení, místní rozhlas, stl. plynovod) a sjezdy na přilehlé nemovitosti. Stávající most byl demolován. Nový most je dvoupolový a rozpětí polí 34,5 + 22,5 m. Spodní stavba žel. betonová a tvoří ji dvě opěry a jedna dvojice pilířů osazených na velkoprůměrových pilotách pr. 1,2 m. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým betonovým parapetním spojitým nosníkem o dvou polích osazeným na hrncová ložiska. Výška nosníku je ve střední části 2,25 m a od vzdálenosti 10 m od podpory plynule klesá na konečných 1,4 m. Šířka nosné konstrukce 9,8 m. Z pravé strany je k nosné konstrukci připojena ocelová konstrukce, jejíž směrové vedení je nové upraveno, napojující most na stávající silniční síť je provedena v šířkovém uspořádání S 7,5 a je vedená převážně na násypu, obrusná vrstva ABS.