Investor: ŘSD správa Chomutov
Doba plnění: duben 2011 - říjen 2011
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 30,1 mil Kč

Charakteristika stavby

Popis:

a) Obnova komunikace:
Při povodních v srpnu 2010 byla poškozena krajnice, povrch a odvodnění komunikace III/25861. Částečná oprava 580 m úseku komunikace spočívá v opravě konstrukce vozovky, krajnice a odvodnění.

b) Nový most:
Při povodni v srpnu 2010 došlo k celkové destrukci mostu přes Kamenici v obci Hřensko ev.č. 25861-1. Nová mostní konstrukce bude vybudována na místě původního mostu se zvýšenou výškou spodního líce mostu nad normální hladinou cca o 30 cm, než byla výška původního mostu. Most má dvě opěry, na nichž je vložena mostovka z prefabrikovaných deskových nosníků, s izolací a vozovkou, včetně říms a zábradlí.

Součástí akce je i přeložka kabelu O2 a úprava stávající komunikace k nově budovanému a demontáž mostního provizoria.