Investor: Vltava-Labe-Press a.s., divize východ Hradec Králové
Doba plnění: 08/2002 - 05/2003
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: 30 mil. Kč

Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu objektu ze železobetonového skeletu v kombinaci s ocelovými nosnými prvky přestřešení (samostatně stojící ocelové konstrukce a přístřešky sloužící k parkování aut a vysokozdvižných vozíků) a dalšími stavebními pracemi související se změnami dispozice stávajících prostor, provedení zpevněných ploch (živičných a dlážděných) včetně přeložek inženýrských sítí.