Investor: Povodí Labe, s.p.
Doba plnění: 2015 – 06/2019
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Účelem této akce je správa a zajištění funkce protipovodňových opatření. To znamená pravidelná kontrola protipovodňových betonových zdí, uzavíracích hradítek, sekání zeleně okolo stěn, zajištění funkčnosti techniky ve skladech PPO a výstavba mobilních stěn v době vyhlášení povodňových stupňů.