Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba plnění: 03/2008 - 11/2008
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 24,88 mil Kč

Charakteristika stavby

Při rekonstrukci byl kompletně odstraněn mostní svršek až na horní plochu nosníků, po provedení vyrovnávací vyztužené monolitické betonové desky celoplošná hydroizolace s pečetící vrstvou a ochranou z LA 40mm, osazeny lícové prefabrikáty říms a betonové monolitické římsy. Na římsách osazena PHC s neprůhlednou výplní, na vnitřní straně říms ocelové svodidlové zábradlí. Živičný povrch AKMS 150 mm, dilatační závěry typ RW SF 100 nad oběma opěrami. Konstrukce mostu byla zvednuta v krajních polích a proběhla výměna ložisek na opěrách, kontrola a reinjektáž kabelových kanálků a obnovení monolitických příčníků.