Investor: Krajský úřad Ústeckého kraje
Doba plnění: 2010 - 2011
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 27 mil. Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího mostu převádějícího komunikaci II/250 přes železniční trať Žatec - České Zlatníky. Rekonstrukce zahrnovala demolici stávajícího mostu včetně mezilehlých pilířů a části opěr. Součástí stavby byla tedy nutná výstavba provizorní lávky. Nad železniční tratí byla smontována nová železobetonová klenbová konstrukce. Na předpolích bylo dosypáno zemní těleso komunikace. Mostní objekt je přesypaný. Dále stavba zahrnovala výstavbu nové komunikace včetně mostního vybavení (svodidla, mostní zábradlí, protidotykové zábrany, dopravní značení), rekonstrukci opěrné zídky, úpravu vodovodu a přeložky místního a dálkového kabelu ČD Telematika.