Investor: Magistrát města Ústí nad Labem
Doba plnění: 2009 - 2010
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 262,46 mil Kč

Charakteristika stavby

Předmětem stavební zakázky je kompletní rekonstrukce objektu muzea města Ústí nad Labem, která je zapsanou kulturní památkou. Součástí provádění bylo kromě realizace klasických stavebních prací také zajištění odborné restaurátorské práce na interiérech a venkovních fasádách budovy.