Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 01/2008 - 10/2009
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 112,2 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění byla rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického v Ústí nad Labem. Objekt rekonstrukce bude sloužit jako budova „C" Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. jako administrativní budova s potřebným zázemím a s parkovacími plochami pro zaměstnance a návštěvníky ve dvoře objektu.