Investor: SD Komes
Doba plnění: 31.3.2012
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Projekt řeší rekonstrukci víceúčelové haly v Dolním Jiřetínena parcele číslo 340. V areálu se nachází víceúčelová hala a sklad. Hala slouží jako sklad materiálu a je v ní i administrativní část. Současný stav konstrukcí není havarijní. Řešeným objektem je víceúčelová hala, ta bude rozdělena na dvě části, administrativní a skladovou. Administrativní část bude umístěna v severozápadní části objektu. Zbytek je určen pro skladování.

Architektonické řešení stavby vyplynulo ze základního konceptu zadaného investorem s cílem navrhnout a realizovat jednoduchý funkční dům s moderním výrazem. Ke změnám hmot objektu nedošlo. Z exteriéru se změní pouze fasády. Je použito opláštění stávající konstrukce fasádním systémem Kingspan. Ten vytváří pravidelný rast. Na jednotlivých panelech jsou použity firemní barvy. Objekt je rozdělen na dvě etapy. V 1. etapě bude řešena vestavba administrativní části a sklad v severozápadní části objektu až po jeřábovou dráhu. Zateplení obvodového a střešního pláště, nová rampa, jeřábová dráha, nová uhelna a sklad v jihovýchodní části objektu budou řešeny ve 2. etapě.