Investor: Sdružení firem Energetické a dopravní stavby a.s. a Viamont DSP a.s.
Doba plnění: 12/2008 - 04/2010
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 64,25 mil Kč

Charakteristika stavby

Předmětem stavební zakázky byla rekonstrukce přednádražního prostoru u hlavního nádraží v Ústí nad Labem - komunikace ul. U Nádraží, parkoviště ČD, ul. V Jirchářích a ul. Hradiště o výměře 3 230,00 m² včetně přeložek inženýrských sítí (vodovod DN 100, kanalizace DN 100-350, parovod, STL plyn DN 80). Součástí díla byly i práce na elektrických zařízeních (přeložky kabelů NN, osvětlení, trolejové vedení podzemní i nadzemní) v celkové hodnotě 9 952 051,00 Kč bez DPH a práce na přeložkách vodovodu a kanalizace v hodnotě 7 873 000,00 Kč bez DPH.