Investor: Magistrát města Ústí nad Labem
Doba plnění: 03/2007 - 11/2008
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 19,78 mil Kč

Charakteristika stavby

Stavba zahrnovala vybudování účelové komunikace, terénních úprav a vsypových louček. Součástí vsypových louček je zastřešené obřadní místo, přístupové chodníky, nový rozvod vody vč. vybudování nové vodovodní přípojky a rozvod el. energie. Území hrobových polí je propojeno chodníčky a vymezeno keři. Na čelní straně jsou provedeny klinkerové opěrné zídky a schodišťové rameno s leštěným nerezovým zábradlím. Dále byly provedeny kolumbárií zdi, podél kterých je vybudována účelová komunikace.