Investor: Krajský úřad Ústeckého kraje
Doba plnění: 08/2009 - 03/2010
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 13,76 mil Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění bylo provedení zateplení fasády hlavní budovy Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem, ul. Resslova v souladu s ustanoveními příslušných norem na tepelně technické vlastnosti objektu. Zateplení bylo provedeno certifikovaným zateplovacím systémem s maximální obnovou strukturovaného i barevného řešení původní fasády. Práce zahrnovaly odstranění vlhkosti v části 1.NP ve dvorním traktu budovy, výměnu střešní krytiny na jednopodlažní přístavbě mezi školou a novou tělocvičnou, opláštění vzduchotechniky vně fasády, montáž nového SDK podhledu, teplené izolace a překládku vrchního kabelového vedení společnosti TETA z fasády objektu.