Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Doba plnění: 2006 - 2009
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 163,07 mil. Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Předmětem stavby bylo vyvýšení a rekonstrukce stávající komunikace Malá Hradební v délce 412m včetně realizace 2 mostních železobetonových objektů o rozpětí 12 a 8m (v ceně 17,97 mil. Kč a 14,372 mil. Kč bez DPH). Součástí stavby byla dále výstavba ŽB monolitické zdi o délce 163m a výšce 1,2 - 6,5m a dále přeložky inženýrských sítí - vodovodů DN 500-700, kanalizace DN 500, STL plynu DN 300 a přeložky kabelů.