Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 11/12 - 1/14
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Stavba se nachází v Rumburku v ulici U Stadionu 1425/3, k.ú. Rumburk. Stávající objekt byl využíván jako Dětský domov - kojenecký ústav.

Objekt bude stavebně upraven pro novou funkci:

  • umístění dvou bytů s domácností s vysokou mírou podpory uživatelů
  • umístění sociálně terapeutických dílen pro interní a externí klienty
  • umístění managment