Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Doba plnění: 08/2007 - 11/2007
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 13,07 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění byla výstavba nové okružní křižovatky včetně přeložek inženýrských sítí, rekonstrukce chodníků a výstavba nových železobetonových opěrných zdí související s rozšířením komunikace a výstavbou nové okružní křižovatky.