Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 03/2013
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Objekt se nachází v Děčíně I v ulici Čs. armády 10.

U objektu SO-1 - hlavní budova - se stavební úpravy budou týkat:

  • oprav a dokončení zateplení obvodového pláště
  • oprav a zateplení střechy spojovací chodby
  • výměny výplní otvorů
  • oprava jiných konstrukcí

U objektu SO-2 - dvorní budova - se stavební úpravy budou týkat:

  • oprav a dokončení zateplení obvodového pláště
  • oprav a zateplení střechy nad učebnami, bytem a zadní přístavbou
  • výměny výplní otvorů
  • oprava jiných konstrukcí