Investor: Statutární město Ústí nad Labem prostřednictvím MO Ústí nad Labem - Střekov
Doba plnění: 08/2009 - 12/2009
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 3,19 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění byla výstavba nové kamenné vyhlídkové věže včetně dřevěného schodiště točitého nepravidelného tvaru z akátového dřeva, pokládka kamenné dlažby a vyrovnávací zemní práce. Práce zahrnovaly i demolici původního objektu.