Investor: Libor Dlouhý - DLOUHÝ I.T.A.
Doba plnění: 04/2007 - 11/2007
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 20,3 mil Kč

Charakteristika stavby

Stavební práce při rekonstrukci technologie chlazení a rekonstrukce hlavní ledové plochy zimního stadionu v Mladé Boleslavi včetně vybudování nové sněžné jámy v rybárně, dodávky a montáže mantinelů, ochranných skel, konstrukcí a opláštění střídaček, trestných lavic a časomíry a stavebních úprav s tím souvisejících.