Středisko zajišťuje rekonstrukce a novostavby:

  • Výstavbu mostů a propustů silničních i železničních
  • Výstavbu komunikací a parkovacích ploch
  • Průmyslovou výstavbu - zejména prefabrikované a monolitické haly
  • Výstavbu nástupišť
  • Výstavbu protihlukových stěn
  • Výstavbu opěrných a zárubních zdí
  • Běžné a mimořádné prohlídky mostních objektů vč. klasifikace