Středisko ocelových konstrukcí zajišťuje:

  • výrobu ocelových konstrukcí v rozsahu platnosti prvního stupně způsobilosti (Velkého průkazu způsobilosti) dle ČSN 73 2601 - Z2 s rozšířením dle čl. 205: písmeno a), j), k).
  • nejčastěji se jedná o příhradové konstrukce hal, ložiska mostů, schodiště, obslužné lávky, zábradlí apod. (svařování plamenem, elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře CO2)
  • výstavbu ocelových montovaných hal včetně zajištění dodávky jeřábových drah a jeřábů
  • pískování a protikorozní ochranu ocelových konstrukcí mostů, lávek apod.
  • nýtovací práce na mostech, lávkách apod.
  • ohýbání výstuže do betonu dle požadovaného tvaru a množství
  • dodávku svodidlových systémů na silnice a mosty včetně dopravního značení
  • montáž mostních provizorií při opravách a rekonstrukcích mostů


Vedoucí střediska

Ing. Josef Štolba
mobil: 602 141 783
pevná linka: 475 620 395
e-mail: stolba@insky.cz

Adresa:
Žižkova 242
Ústí nad Labem - Trmice
400 04 
e-mail: ok@insky.cz