Investor: INSKY spol. s.r.o.
Doba plnění: od - do
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt bude založen na pilotách v kombinaci s železobetonovou monolitickou deskou. Stropy i schodiště budou monolitické železobetonové. Příčky budou zděné ze sádrových tvárnic a upraveny sádrovou stěrkou. Okna budou plastová, izolační dvojsklo. Střecha bude plochá s živičnou krytinou, z části s vegetační úpravou a s pochůznými terasami. Fasáda bude omítnuta zateplovacím systémem.