Investor: Město Štětí, Mírové náměstí 163 411 08 Štětí
Doba plnění: 11/17 - 07/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 2.124.852,62 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Předmětem této zakázky je novostavba chodníku pro pěší v extravilánu obce Hněvice podél silnice III/24050. Součástí je také provedení úpravy autobusových zastávek, řešení varovné signalizace, napojení na stávající komunikaci a řešení odvodnění. Součástí zakázky je vybudování nového veřejného osvětlení chodníku.