Investor: ŘSD
Doba plnění: 3 měs./2017
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Stávající propustek již neplnil svojí funkci. Oprava je navržena za provozu na komunikaci I/15, kde provoz bude řízen semafory po polovinách. Stavební jáma bude zajištěna záporovým pažením v podélné ose komunikace. Dojde k výměně betonových trub DN 1000, obnově konstrukčních vrstev komunikace a k zhotovení nátokových a výtokových čel propustku.