INSKY spol. s r.o.

Reference

Čížkovice - oprava propustku

Investor ŘSD
Doba plnění 3 měs./2017
Zhotovitel Zhotovitel projektu
Objem Objem projektu

Charakteristika stavby

Stávající propustek již neplnil svojí funkci. Oprava je navržena za provozu na komunikaci I/15, kde provoz bude řízen semafory po polovinách. Stavební jáma bude zajištěna záporovým pažením v podélné ose komunikace. Dojde k výměně betonových trub DN 1000, obnově konstrukčních vrstev komunikace a k zhotovení nátokových a výtokových čel propustku.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.