Investor: Statutární město Most
Doba plnění: 06/2008 - 07/2008
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 5,58 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění byla výstavba nové okružní křižovatky s pěti rameny včetně přeložek inženýrských sítí (přeložka kabelu VO, přeložka kabelu VN), osvětlení přechodů, rekonstrukce chodníků a sadových úprav.