Investor: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Doba plnění: 04/20 - 11/20
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 6,8 mil.

Charakteristika stavby

Stávající objekt haly bude odstraněn až po základy. Nová hala bude založena na stávajících základových betonových pasech a patkách. Hala bude tvořena ocelovou konstrukcí, zatepleným pláštěm z ocelových sendvičových panelů a fóliová střecha se zelenou extenzivní střechou. Drátkobetonová průmyslová podlaha zajistí dostatečnou únosnost, bezpečné užívání a dlouhou životnost. Na nové hale budou osazena nová plastová okna s dvojsklem, protipožární dveře a vjezd bude řešen sekčními vraty.