INSKY spol. s r.o.

Reference

I/13 Komořany - Most, SO 210 - Prodloužení lávky pro pěší v km 13.706

Investor Ředitelství silnic a dálnic a.s.
Doba plnění 06/2008 - 12/2008
Zhotovitel INSKY spol. s r. o.
Objem cca 5,54 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem plnění byla výstavba nové lávky navazující na původní konstrukci, jako prodloužení lávky pro pěší z důvodu rozšíření komunikace I/13 v km 13,706. S ohledem na stávající stav byla nová konstrukce navržena jako příhradová ocelová konstrukce z železobetonovou dolní mostovkou. Lávka byla založena na železobetonových patkách.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.