Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 11/2005 - 11/2006
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: 131 mil. Kč

Charakteristika stavby

Demolice stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavba nového mostu. Demolice probíhala za stávajícího provozu jak pod mostem (silnice I/13, tramvaj, železniční trať ČD, říčka Bílina), tak na mostě (pěší, inženýrské sítě - horkovod, elektro, vodovod, tlaková kanalizace). Demolice a následná výstavba probíhala na dvě etapy a v podélné ose.