INSKY spol. s r.o.

Reference

II/225 most Libočany

Investor Krajský úřad Ústeckého kraje
Doba plnění 06/2007 - 05/2008
Zhotovitel INSKY spol. s r. o.
Objem cca 38,42 mil. Kč

Charakteristika stavby

Předmětem stavby byla úprava silnice II/225 v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev.č.225-004. Stávající most byl nahrazen novým, cca 20 m dále po proudu potoka. Celková délka upravovaného úseku je 161,592 m s 10 m návazností na stávající stav ve směru na Žatec. Úprava silnice je provedena na kategorii S 7,5/50. Na mostě je vybudován jednostranný chodník, který pokračuje v délce cca 35 m na náves, kde se napojuje na stávající. V rámci stavby bylo nutné upravit pozemek u č.p. 15, kde byla provedena úprava oplocení, vybudování přístupového chodníku na dotčený pozemek, upraven výškově příjezd do garáže a vybudována nová vrata s el.pohonem. V rámci stavby byly provedeny přeložky inženýrských sítí.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.