Investor: PORR a.s.
Doba plnění: 03/20 - 07/20
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: ---

Charakteristika stavby

Předmětem této zakázky je nová lávka na cyklostezce u obce Křešice na pravém břehu řeky Labe. Založení lávky bude na mikropilotách celkové délky 7 m. Spodní stavba bude tvořena dvojicí ŽB monolitických opěr (úložných prahů). Nosná konstrukce bude ocelová příhradová. Vlastní pochozí plocha bude tvořena dřevěnou prvkovou mostovkou o průchozí šířce 2,5 m. Lávka bude opatřena zábradelní výplní z dřevěných panelů.