Investor: CHEPOS ENGINEERING s.r.o. Brno
Doba plnění: 10/2004 - 07/2005
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 12,1 mil. Kč

Charakteristika stavby

Kompletní demolice stávajícího zařízení pro stáčení čpavků a výstavba nového stáčení čpavků. Stavba zahrnovala výrobu a montáž ocelové konstrukce, nové zastřešení s kropícím systémem proti úniku čpavku, zabudování protipožární nádrže, nové izolace, odvádění odpadních vod.