Investor: Vodní sklo a.s.
Doba plnění: 07/20 - 02/21
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: ---

Charakteristika stavby

Předmětem této zakázky je modernizace výrobny CaCl2 se sníženým dopadem na životní prostředí. Jedná se o nahrazení stávající sušárny za menší, ale modernější a bezpečnější sušárnu. Nový objekt sušárny bude propojen se stávajícími objekty pochozím energomostem  opatřeným zábradlím.