INSKY spol. s r.o.

Reference

Most ev. č. 25841 - 2 Kojetice

Investor Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Doba plnění 06 - 11/2018
Zhotovitel INSKY spol. s.r.o.
Objem 4.882.633,81 Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Most převádí komunikaci III. Třídy č. 25841 přes Kojetický potok. Stávající nosná konstrukce mostu bude odstraněna a spodní stavba bude ubourána až na patu základů. Budou provedeny železobetonové základové pásy a nová nosná konstrukce tvořená monolitických železobetonovým polorámem. Na mostě bude položena třívrstvá asfaltová vozovka. Hydroizolace horní desky bude provedena pomocí systému modifikovaných natavovaných asfaltových izolačních pásů. Na římsách bude nové zhotovení železobetoných svodidel.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.