INSKY spol. s r.o.

Reference

Most přes Blšanku ev.č. 224-001 Očihov

Investor Krajský úřad, Ústí nad Labem
Doba plnění 02/2010 - 12/2010
Zhotovitel INSKY spol. s r.o.
Objem cca 38,99 mil Kč

Charakteristika stavby

Stavba zahrnovala úpravu silnice II/224 v délce 315,4 m s dvoupolovým mostem délky 87/2 m, délka přemostění 54,74 m v obci Očihov. Jako vyvolaná investice souběžně provedeny přeložky inž sítí (vodovod, vedení NN, telefon, veřejné osvětlení, místní rozhlas, stl. plynovod) a sjezdy na přilehlé nemovitosti. Stávající most byl demolován. Nový most je dvoupolový a rozpětí polí 34,5 + 22,5 m. Spodní stavba žel. betonová a tvoří ji dvě opěry a jedna dvojice pilířů osazených na velkoprůměrových pilotách pr. 1,2 m. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým betonovým parapetním spojitým nosníkem o dvou polích osazeným na hrncová ložiska. Výška nosníku je ve střední části 2,25 m a od vzdálenosti 10 m od podpory plynule klesá na konečných 1,4 m. Šířka nosné konstrukce 9,8 m. Z pravé strany je k nosné konstrukci připojena ocelová konstrukce, jejíž směrové vedení je nové upraveno, napojující most na stávající silniční síť je provedena v šířkovém uspořádání S 7,5 a je vedená převážně na násypu, obrusná vrstva ABS.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.