Investor: STRABAG Rail a.s.
Doba plnění: 03/20 - 05/20
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: ---

Charakteristika stavby

V rámci tohoto stavebního objektu bude odfrézován stávající živičný kryt, osadí se nové betonové obrubníky, provede se vyrovnávka ložné vrstvy a položí se nová obrusná vrstva. Chodník se po ubourání stávajícího položí v kompletní skladbě ze zámkové dlažby o celkové výměře 264 m2.