Investor: EUROVIA CS, a.s. + HERKUL a.s.
Doba plnění: 08/19 - 04/21
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: ---

Charakteristika stavby

Předmětem této zakázky bude výstavba jižního obchvatu města Roudnice nad Labem. Celkem se jedná o čtyři nové mostní objekty založené na velkoprofilových ŽB pilotách.