INSKY spol. s r.o.

Reference

Obnovy poškozené komunikace č. III/25861 v obci Hřensko po povodni 08/2010

Investor ŘSD správa Chomutov
Doba plnění duben 2011 - říjen 2011
Zhotovitel INSKY spol. s r.o.
Objem cca 30,1 mil Kč

Charakteristika stavby

Popis:

a) Obnova komunikace:
Při povodních v srpnu 2010 byla poškozena krajnice, povrch a odvodnění komunikace III/25861. Částečná oprava 580 m úseku komunikace spočívá v opravě konstrukce vozovky, krajnice a odvodnění.

b) Nový most:
Při povodni v srpnu 2010 došlo k celkové destrukci mostu přes Kamenici v obci Hřensko ev.č. 25861-1. Nová mostní konstrukce bude vybudována na místě původního mostu se zvýšenou výškou spodního líce mostu nad normální hladinou cca o 30 cm, než byla výška původního mostu. Most má dvě opěry, na nichž je vložena mostovka z prefabrikovaných deskových nosníků, s izolací a vozovkou, včetně říms a zábradlí.

Součástí akce je i přeložka kabelu O2 a úprava stávající komunikace k nově budovanému a demontáž mostního provizoria.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.