Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Doba plnění: dokončení 5/2018
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 4.444.537,44Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se o kompletní realizaci povrchové úpravy a odstranění stávající cementové štěrky a nesoudržné vrstvy betonu z celé plochy střechy a nájezdové rampy. Osadí se nové odvodňovací prvky, dilatační závěr a provede se nová přímo pojížděná hydroizolace.