Investor: obec Polepy
Doba plnění: 15. týdnů od předání
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 3,6 mil.

Charakteristika stavby

Předmětem této zakázky jsou nové chodníkové plochy navržené z betonové dlažby o tloušťce konstrukce 240 mm. Chodníkové přejezdy budou řešeny z betonové dlažby o celkové tloušťce konstrukce 320 mm. Chodník bude vsazen do betonových obrubníků. Součástí zakázky je také řešení odvodnění.