Investor: Povodí Labe, státní podnik
Doba plnění: 09/19 - 12/24
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 28,6 mil.

Charakteristika stavby

Předmětem této zakázky je instalace mobilních protipovodňových zábran v úseku Lovosice - Píšťany při vyhlášení povodňového stavu. Součástí zakázky je také pravidelná kontrola a údržba protipovodňových zábran.