Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 07/20 - 31 týdnů
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 25,3 mil.

Charakteristika stavby

Součástí opravy mostu je demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu, navazujících opěrných zdí a prahů a úprava předpolí. V rámci úprav předpolí bude upravena niveleta a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikace.