Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 04/18 - 08/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 5.297.896,06 Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Jedná se realizaci rekonstrukce stávajícího mostu kde bude demontováno stávající zabezpečovací zařízení a  svodidla. Stávající nosná konstrukce včetně spodní stavby bude kompletně sanována. Na stávající předpjaté nosníky bude nově provedena nová spřahující železobetonová deska, nová hydroizolace, nová skladba vozovky, nové římsy se svodidli a zábradlím na revizních chodnících a nové povrchové mostní uzávěry.