Investor: Ústecký kraj
Doba plnění: 04/18 - 08/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 3.793.185,38 Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Jedná se provedení o kompletní demolice stávajícího mostu a následnou novostavbu. Most bude rozebrán k patám základů. Nová železobetonová rámová mostní konstrukce včetně spodní stavby bude nově provedena ze železobetonu jako prefabrikovaná. Dno bude upraveno a provedeno z těžkého záhozu a bude osazeno nové zábradelní svodidlo.