Investor: Statutární město Ústí nad Labem - MO UL
Doba plnění: do 30.9. 2018
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ucelených částí chodníků v majetku městského obvodu Ústí nad Labem - město.